Namierte si to priamo k nám.

Zľavy

Predávajúci je oprávnený poskytnúť kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu (napr. po predchádzajúcej dohode s kupujúcim) bude výška zľavy uvedená v potvrdení objednávky/v potvrdzujúcom maili objednávky.