Namierte si to priamo k nám.

Ceny

Všetky ceny uvedené na stránke Internetového obchodu sú konečné kúpne ceny za tovar, vrátane DPH.
Kúpna cena tovaru nezahŕňa cenu za dodanie tovaru, resp. sumu nákladov spojených s dodaním tovaru.
Údaje uvedené na stránkach e-shopu nemusia byť aktuálne. Zmeny môžu nastať v názvoch, parametroch,
vyobrazeniach, cene a aktuálnej ponuke tovaru Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny
v prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky. Konečná a záväzná cena (kúpna cena
za tovar a cena za dodanie tovaru) pre kupujúceho bude uvedená v potvrdení objednávky/v potvrdzujúcom
maili objednávky.