Namierte si to priamo k nám.

Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, za predpokladu prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie . V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Internetový obchod www.jm2arms.sk dodáva svoje tovary balíkom prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. (ďalej aj „pošta") v zmysle dodacích podmienok Slovenskej pošty a.s. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese v zmysle objednávky, nechá vo Vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 14 dní.

Poštovné, balné a poistné (ďalej aj „náklady spojené s dodaním") nie je zarátané do kúpnej ceny tovaru a budú k nej pripočítané. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť náklady spojené s dodaním spolu s kúpnou cenou tovaru. O nákladoch spojených s dodaním tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho, pričom výška nákladov spojených s dodaním tovaru je individuálna v závislosti od predmetu kúpy. Pokiaľ si kupujúci objedná tovar v hodnote kúpnej ceny nad 500 Eur, má kupujúci dopravu zdarma.

Iné dodacie podmienky sú možné po individuálne dohode predávajúceho a kupujúceho.

Tovar, ktorý je na sklade sa expeduje každý pracovný deň. Podmienkou pre expedovanie tovaru je pripísanie kúpnej ceny  a ceny nákladov spojených s dodaním tovaru na účet predávajúceho. V prípade tovaru, ktorý je momentálne vypredaný a je ho potrebné objednať  bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a dohodnú sa na spoločnom postupe.

V prípade že dodacia doba prekročí 6 týždňov, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a stornovať objednávku o čom informuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak už bola stornovaná objednávka zaplatená, zaplatenú sumu predávajúci vráti v plnej výške do piatich dní kupujúcemu späť na jeho účet.