Namierte si to priamo k nám.

Súbory na stiahnutie
Ohlásenie prevodu zbrane kategórie C
Oznámenie o vývoze a opätovnom dovoze zbrane kategórie A B C, alebo streliva
Potvrdenie o prevzatí zbrane na kriminalisticko expertízne skúmanie
Potvdenie o vypožičaní, alebo prenajatí zbrane
Zaevidovanie zbrane a vydanie preukazu zbrane
Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie strelnice
Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu
Žiadosť o rozšírenie zbrojnej licencie
Žiadosť o udelenie výnimky na zbraň kategórie A
Žiadosť o vydanie Európskeho zbrojného pasu
Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie zbrane kategórie A
Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie zbrane kategórie A alebo B
Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu
Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie, alebo výrobu rezu
Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie - fyzická osoba
Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie - právnická osoba