Namierte si to priamo k nám.

Obchodné podmienky

obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
 
Vymedzenie pojmov
 
Odstúpenie od zmluvy
 
Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia
 
Platobné podmienky
 
Dodacie podmienky
 
Ceny
 
Zľavy
 
Záverečné ustanovenia